blog hôm nay

| 10 . 05 . 2022 |

Chúng ta không cần một người hoàn hảo, chúng ta chỉ cần một người có thể vì mình mà nỗ lực phấn đấu,
Một người không hứa nhiều nhưng đã hứa là nhất định sẽ làm,
Một người có thể chia sẻ với ta mọi việc chứ không phải chỉ biết đứng nhìn ta chịu vất vả,
Một người mà về sau tình cảm không còn mặn như trước thì cũng không giấu ta điều gì,
Cũng chẳng mơ ước ngày sau chúng ta thật giàu, chỉ mong đến lúc có cuộc sống đầy đủ và ổn định, tình cảm của hai đứa vẫn như những ngày đầu tiên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *