blog hôm nay 19-5-2022

cuộc sống quanh ta thế nào ?

Bạn phải học cách chấp nhận rằng thế giới này sẽ luôn có những mất mát đột ngột, sữa bị thiu, ví bị rơi mất, tình yêu tan rã, bạn bè ngừng liên lạc,…

Khi tất cả mọi thứ bạn làm đều không thể bù đắp được, vậy thì điều duy nhất có thể làm chính là nỗ lực để bản thân sống tốt hơn một chút,

Mất rồi thôi, đừng khóc nữa…